venerdì 11 gennaio 2013

bozza


Bozza di amore contro consumoDivintò difficili cantari cu l'amuri,
di li casi e dilli villi oggi scurdati,
dilla petra dura a menzu 'o mari,
dilli belli stradi svacantati.


Difficili, quanno u paisi chi 'nta facci la petra talìa
stu amuri scorda e non poti dari;
quannu u mali d'u munnu dintr'all'occhi ci passìa;
quannu i so figghi scappunu p'u duluri.


E stu dululuri chi c'entra? D'unni veni?
U duluri d'un paiseddu chi bacia u mari e non u canusci;
non sapiri teniri 'nte mani chiddu chi la storia teni.
'Nchucciati arreri 'o scogghiu, la stissa storia ni tradisci.


E' l'aviri pirdutu, stu nostru munnu,
a 'ncodda chi nni taccava c'a riina
l'amuri chi nni 'gnunceva 'nto funnu
a casa chi tutti ni 'vvicina.Macari a Patti si consumunu li viti
d'i figghi e d'i niputi dill'ommu
chi canuscìu la cannila e l'antichi riti:
lu scuro quanno era scuro, la luci quanno era jornu.


Macari a Patti 'rriva u bisognu
di non essiri chiù 'na cosa dura,
di non scriviri appresso, ma canciari fogghiu,
di tramurati facci ogni jornu e ura.


E ni scantammu, macari a Patti,
di non sapiri ripigghiari 'u chatu,
di non canusciri ciuri belli e aranci fatti,
di camminari comu n'u sciancatu.Sciancati semmu; e quasi tutti pi cammora:
picchì i turmenti chi iemmu cantannu
tinciunu l'occhi e u cori non sulu di fora;
puru si tutti pari ancora caminammu.


U mali non è quannu canciunu li cosi
ma quannu l'amuri chiù non si bivìra;
quannu, prima di nasciri, 'nto cori siccunu li rosi;
quannu nenti si sarba e spasciari ni ricria.


Pàrtiri ni tocca pì putiri campari:
curriri a circari a felicità arreri e avanti,
travagghiu unni si pò travagghiari
e i bisogni novi sempri chiù 'mpurtanti.Ma sta felicità, spissu mi dumannu,
è fatta cu li mani nostri tutti 'nzemi,
oppuri ièni u giocu unni tutti suspirammu
p' un sistema chi non ni cunveni?


Non lu sapemmu; e nun putemmu stari fermi.
A vita divintò un sulu mumentu chinu di tuttu
unni diciunu chi macari la petra faci i vermi;
non è jornu e non è notti, e u purtuni è sempri ruttu.


Ma si tutti consumunu la nova vita,
l'amuri fossi scappa, ma non si pò consumari:
ca sempre c'è u bisugnu d' 'a catina, dilla zita;
di 'mpuiari u cori alla petra ammenzu 'o mari.'Mpuiatilu, stu cori, supra d'u ricordu d' 'a pignata e dill'orti;
supra d'i viscuvi, d'i mercanti e supra d'a regina;
supra d' i guerri, d'i paci e supra d'i nostri morti:
'mbrazzativi, e miscativi cu sta acqua e sta farina.


Dintra la storia chi non scappa l'amuri truviriti:
pò nasciri sulu firmannusi a capiri e facennu sacrifici;
costruennu, stancannusi 'nzemi, e 'nzemi avennu siti;
non pinsannu u chiù cuntentu cu nun pensa li radici.


Tutti i ciuri hannu radici, macari pigghiati du mali.
Ma si sta città, tra centu anni, sarà dilli ruvi a megghiu spina
lu scogghiu, la terra e li stradi sarannu allura dill'animali;
mentri l'ommini, consumati, tramutirannu 'n purbiri fina fina.


E si la forma nova d'u munnu ieni purbiri a svulari 'nto ventu
jo mi tegnu taccantu strittu cu la terra:
mi ricurdu unni misi li primi pedi e curria cuntentu,
sciancatu pì l'amuri; e non pì stu munnu, e non pì sta guerra.

Sebastian Recupero


Il dolore è pensare - adesso che siamo ancora a cavallo tra due fasi storiche (quella dei nostri nonni e quella dei nostri nipoti) - che nonostante non ci siano più le comunità tradionali - ed è giustissimo non farne un dramma, ci mancherebbe altro davvero! -, siano labili pure i legami profondi che ci dovrebbero legare sentimentalmente con i luoghi della nostra memoria. Triste è che la forza dei sentimenti, custoditi nella memoria stassa, sia altrettanto labile. E triste... che i rapporti umani diventino di tipo consumistico.
Ma è questo un pensiero ancora troppo moderno; e, giustamente, si estinguerà.

Nessun commento:

Posta un commento